Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/272/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie otwarcia wszystkich placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz innych placów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Popielów

ZARZĄDZENIE NR 0050/272/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie otwarcia wszystkich placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz innych placów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Popielów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2020 r. poz. 964) zarządzam, co następuje: 

§ 1

1. Z dniem 9 czerwca 2020 r.  zostają  otwarte place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz inne place rekreacyjno-sportowe na terenie Gminy Popielów, z wyłączeniem boisk zarządzanych przez kluby sportowe.

2.Osoby przebywające na obiektach powinny się stosować do niżej wymienionych zasad:

   a) przed wejściem należy upewnić się, że możliwe jest zapewnienie 2 metrowego dystansu pomiędzy osobami przebywającymi na obiekcie,

   b) dzieci powyżej 4 roku życia oraz ich rodzice lub opiekunowie wchodzący na plac zabaw powinni mieć zasłonięte usta i nos,

   c) zaleca się, aby osoby korzystające z infrastruktury miały ze sobą płyn odkażający i w miarę możliwości same dezynfekowały powierzchnie używanych urządzeń lub przyrządów,

   d) z obowiązku utrzymania 2 metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia) oraz osoby wspólnie mieszkające.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Popielów oraz Referatowi Budownictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr  0050/235/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia wszystkich placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz innych placów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Popielów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-272-2020 z dnia 08-06-2020 w sprawie otwarcia wszystkich placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz innych placów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Popielów.pdf (360,66KB)