Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Popielów za 2019 rok

RAPORT O STANIE GMINY POPIELÓW ZA 2019 ROK


ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY POPIELÓW ZA 2019 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Popielów przedstawia Radzie Gminy Popielów  Raport o stanie Gminy Popielów za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Popielów w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Popielów za  2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Popielów.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Popielów odbędzie się 30 czerwca 2020 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek), do godziny 17.00 w pok. 28 Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, Popielów.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Popielowie  oraz w Biurze obsługi Rady Gminy (pok. 28).

DOCXFormularz zgłoszenia do udziału w debacie 2020.docx (50,64KB)
PDFFormularz zgłoszenia do udziału w debacie 2020.pdf (621,14KB)