Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/265/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Gminy Popielów za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/265/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Gminy Popielów za 2019 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 ro samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 5 i 6 uchwały Nr VII/37/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Popielów, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Popielów Raport o stanie Gminy Popielów za 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Raport o stanie Gminy Popielów za 2019 rok podlega przesłaniu Radnym w formie elektronicznej oraz publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Popielów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-265-2020 z 28-05-2020 w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Gminy Popielów za 2019 rok.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-265-2020 z dnia 28-05-2020 - Raport o stanie Gminy Popielów za 2019 rok.pdf