Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.267.2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach Pani Annie Piaseckiej

ZARZĄDZENIE NR 0050.267.2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach Pani Annie Piaseckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 11h ust. 1a pkt 2 oraz ust. 1c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierza się pełnienie obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach Pani Annie Piaseckiej.

§ 2

Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora, o którym mowa w § 1 dokonuje się na okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.267.2020 z dnia 29-05-2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach Pani Annie Piaseckiej.pdf (268,72KB)