Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.266.2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie odwołania Pani Joanny Zulewskiej ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.266.2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie odwołania Pani Joanny Zulewskiej ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 29 pkt 2 i art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) w związku ze złożonym przez Panią Joannę Zulewską wnioskiem z dnia 10 lutego 2020 r., postanawiam:

§ 1

Odwołać Panią Joannę Zulewską ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach z dniem 31 maja 2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-266-2020 z dnia 29-05-2020 w sprawie odwołania Pani Joanny Zulewskiej ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach.pdf (224,06KB)