Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/258/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 11.05.2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

ZARZĄDZENIE NR 0050/258/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 11.05.2020 r.

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 6 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 i 530),  zarządzam  co następuje: 

§ 1

Upoważnia się dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popielów do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputera (zestawu komputerowego), laptopa albo tabletu:

 1). Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie

 2). Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach

 3). Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach im Ks. Jana Dzierżona

§ 2

Do użyczeń, o których mowa w § 1 stosuje się przepisy art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom wskazanych szkół.

§ 4

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-258-2020 z dnia 11-05-2020 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć.pdf