Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/259/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Popielów za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/259/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Popielów za 2019 rok.

Na podstawie art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Popielów za 2019 rok, zawierające:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat gminnych jednostek budżetowych za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu gminnych jednostek budżetowych za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia

5) łączna informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowej gminnych jednostek budżetowych za 2019 rok, zgodnie załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-259-2020 z dnia 12-05-2020 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Popielów za 2019 rok.pdf (265,30KB)
PDFZał. nr 1 do zarządzenia Nr 0050-259-2020 - bilans.pdf (369,46KB)
PDFZał. nr 2 do zarządzenia Nr 0050-259-2020 - łączny bilans.pdf (777,14KB)
PDFZał. nr 3 do zarządzenia Nr 0050-259-2020 - łączny rachunek zysków i strat.pdf (496,36KB)
PDFZał. nr 4 do zarządzenia Nr 0050-259-2020 - łączne zestawienie zmian w funduszu.pdf (482,46KB)
PDFZał. nr 5 do zarządzenia Nr 0050-259-2020 - łączna informacja dodatkowa.pdf (2,99MB)