Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/250/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/196/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/197/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050/250/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/196/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/197/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje: 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050/196/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok oraz w zarządzeniu Nr 0050/197/2019 z dnia 31 rudnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Popielowie na 2020 rok wprowadza się zmiany w szczegółowym planie wykonawczym planu wydatków oraz zmiany w szczegółowym planie wykonawczym planu dochodów i wydatków dokonane Uchwałą Nr XXI/149/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok dokonane zgodnie z § 1 pkt 1 Uchwały Nr XXI/149/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 roku oraz zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do zarządzenia

2. Przesunięcie w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok dokonane zgodnie z § 1 pkt 2 Uchwały Nr XXI/149/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 roku oraz zgodnie z załącznikami nr 2 do zarządzenia

3. Przesunięcie w szczegółowym planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-250-2020 z dnia 24-04-2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-196-2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31-12-2019 oraz Zarządzenia Nr 0050-197-2019 z dnia 31-12-2019.pdf (2,64MB)