Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wszczęciu postępowania – pozwolenie wodnoprawne

Informacja o wszczęciu postępowania – pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu W zlokalizowanego  na dz. ewid. 1161 obr. Stare Siołkowice oraz usługę wodną polegającą na odprowadzeniu projektowanym wylotem W wód opadowych lub roztopowych do rowu RB-9 w km 0+345 pochodzących z rerenów utwardzonych i zadaszeń projektowanego PSZOK w m. Stare Siołkowice

PDFinformacja o wszczęciu postępowania.pdf