Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Budowy parku sensoryczno-przyrodniczego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowaniem terenu publicznego w Stobrawie

Operacja pn. „Park sensoryczno-przyrodniczy wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowaniem terenu publicznego w Stobrawie”.

Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Nr umowy o dofinasowanie: 00524-6935-UM0810919/19 z dnia 05 marca 2020 r.

PDFOgłoszenie nr 08_04_05_2020 na Portalu Ogłoszeń ARiMR.pdf

PDFZapytanie ofertowe - Kompleks rekreacyjny Stobrawa.pdf

DOCZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 Wykaz wykonanych robót.doc

PDFZałącznik nr 3 Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 4 Przedmiar robót.pdf

ZIPZałącznik nr 5 Dokumentacja techniczna.zip

ZIPZałącznik nr 6 Specyfikacje techniczne.zip

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Park sensoryczny Stobrawa.pdf

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU - Kompleks rekreacyjny Stobrawa.pdf

PDFZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU - Kompleks rekreacyjny Stobrawa SKAN.pdf