Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXI/152/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2019 rok

Uchwała Nr XXI/152/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2019 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2019 rok, przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXI-152-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2019 rok.pdf