Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/253/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie w sprawie czasowego zawieszenia działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie Gminy Popielów w terminie od dnia 25 kwietnia 2020 r. do dnia 10 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/253/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie Gminy Popielów tworzonych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz tworzonych i prowadzonych przez inne podmioty w terminie od dnia 25 kwietnia 2020 r. do dnia 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1  w związku z art.11 ust.4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) oraz decyzją nr 1/4100.19./2020 Wojewody Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2020 roku w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2  zarządzam, co następuje:

§ 1

Utrzymuje się czasowe zawieszenie działalność warsztatów terapii zajęciowej na terenie Gminy Popielów w terminie od dnia 25 kwietnia 2020 r. do dnia 10 maja 2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-253-2020 z dnia 24-04-2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie gminy Popielów od 25 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r..pdf