Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/249/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.2.2020.TJ na zadanie pn. „Termomodernizacja -OSP

ZARZĄDZENIE NR 0050/249/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.2.2020.TJ na zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o, c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach”

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U.2019.506 t.j. z dnia 2019.03.15) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zarządzam, co następuje: 

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.2.2020.TJ na zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o, c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach” powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Przewodniczący               – Irena Michno           – kierownik referatu BOS

2. Sekretarz                         – Tomasz Jonek          – inspektor ds. budownictwa

3. Członek                            – Rafał Kołodziej        – inspektor ds. programów pomocowych i rozwoju wsi

4. Członek                            – Mateusz Macioszek – inspektor ds. budownictwa  

§ 2

Komisja przetargowa działa  zgodnie z regulaminem,  stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050/365/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 03.03.2017 r. w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-249-2020 z dnia 22-04-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej - Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w budynku OSP Karłowice.pdf