Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obrót nieruchomościami - zbywanie i dzierżawa - do 2022 roku

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej - działki numer 1121/303 km. 3 obręb Popielów, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny i warunków zbycia

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/809/2023 z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 1121/303 km. 3 obręb Popielów ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny i warunków zbycia (78,29KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/809/2023 - Wykaz nieruchomości (88,17KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/809/2023 z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 1121/303 km. 3 obręb Popielów ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny i warunków zbycia (724,93KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/809/2023 - Wykaz nieruchomości (551,67KB)


Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do użyczenia części nieruchomości zabudowanej - działki numer 348/13 km. 2 obręb Karłowice stanowiącej własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/806/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości zabudowanej - działki nr 348/13 km. 2 obręb Karłowice stanowiącej własność Gminy Popielów ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia (55,86KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/806/2023 - Wykaz nieruchomości (78,79KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/806/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości zabudowanej - działki nr 348/13 km. 2 obręb Karłowice stanowiącej własność Gminy Popielów ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia (720,31KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/806/2023 - Wykaz nieruchomości (839,09KB)


Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do użyczenia części nieruchomości - działki numer 364 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiącej własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/757/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości - działki numer 364 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiącej własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia (49,48KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/757/2022 - Wykaz nieruchomości (73,11KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050/757/2022 - Załącznik graficzny (243,02KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/757/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości - działki numer 364 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiącej własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia (719,95KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/757/2022 - Wykaz nieruchomości (926,54KB)


Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości - działek zabudowanych stanowiących własność Gminy Popielów zabudowanych szafami telekomunikacyjnymi i rozdzielczymi wraz z przyłączami

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/754/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości - działek zabudowanych stanowiących własność Gminy Popielów zabudowanych szafami telekomunikacyjnymi i rozdzielczymi wraz z przyłączami (71,03KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/754/2022 - Wykaz nieruchomości w miejscowości Lubienia (89,79KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/754/2022 - Wykaz nieruchomości w miejscowości Karłowice (87,26KB)
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/754/2022 - Wykaz nieruchomości w miejscowości Kurznie (86,71KB)
PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/754/2022 - Wykaz nieruchomości w miejscowości Kuźnica Katowska (89,62KB)
PDFZałącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050/754/2022 - Wykaz nieruchomości w miejscowości Rybna (85,34KB)
PDFZałącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050/754/2022 - Wykaz nieruchomości w miejscowości Stobrawa (86,35KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/754/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości - działek zabudowanych stanowiących własność Gminy Popielów zabudowanych szafami telekomunikacyjnymi i rozdzielczymi wraz z przyłączami (727,54KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/754/2022 - Wykaz nieruchomości w miejscowości Lubienia (933,59KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/754/2022 - Wykaz nieruchomości w miejscowości Karłowice (933,43KB)
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/754/2022 - Wykaz nieruchomości w miejscowości Kurznie (933,33KB)
PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/754/2022 - Wykaz nieruchomości w miejscowości Kuźnica Katowska (931,66KB)
PDFZałącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050/754/2022 - Wykaz nieruchomości w miejscowości Rybna (929,80KB)
PDFZałącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050/754/2022 - Wykaz nieruchomości w miejscowości Stobrawa (933,85KB)


Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - działki niezabudowanej w Stobrawie stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków jej dzierżawy

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/728/2022 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki niezabudowanej w Stobrawie stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków jej dzierżawy (65,09KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/728/2022 - Wykaz nieruchomości (78,70KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/728/2022 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki niezabudowanej w Stobrawie stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków jej dzierżawy (721,96KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/728/2022 - Wykaz nieruchomości (837,10KB)


Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do najmu lokalu użytkowego w Popielowie stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/727/2022 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Popielowie stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (74,55KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/727/2022 - Wykaz nieruchomości (93,07KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/727/2022 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Popielowie stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (721,70KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/727/2022 - Wykaz nieruchomości (835,46KB)


Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej w Lubieni stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/726/2022 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej w Lubieni stanowiącą własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy (73,96KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/726/2022 - Wykaz nieruchomości (90,09KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/726/2022 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej w Lubieni stanowiącą własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy (723,60KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/726/2022 - Wykaz nieruchomości (839,25KB)


Zarządzenie Nr 0050/711/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Karłowicach stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków najmu

Skany:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/711/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Karłowicach stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (88,95KB)

Załączniki:

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/711/2022 - Wykaz nieruchomości (107,60KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/711/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Karłowicach stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (457,55KB)

Załączniki:

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/711/2022 - Wykaz nieruchomości (551,82KB)


Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazów oraz zasad i warunków użyczenia

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/699/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazów oraz zasad i warunków użyczenia (59,74KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości (77,15KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości (72,50KB)
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości (73,38KB)
PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości (73,19KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/699/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazów oraz zasad i warunków użyczenia (721,29KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości (922,71KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości (922,52KB)
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości (925,13KB)
PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości (924,60KB)


Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa

PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - działka 156/10 km. 1 obręb Stobrawa (46,98KB)

Plik w formie dostępnej:
PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - działka 156/10 km. 1 obręb Stobrawa (427,85KB)


Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej w Lubieni stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków jej dzierżawy

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/660/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej w Lubieni stanowiącą własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy (71,45KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/660/2022 - wykaz nieruchomości (90,96KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/660/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej w Lubieni stanowiącą własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy (722,44KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/660/2022 - wykaz nieruchomości (839,85KB)


Informacja Wójta Gminy o pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa

Ogłoszenie: 
skan: PDFOgłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa (104,67KB)
plik w formie dostępnej: PDFOgłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa (442,04KB)

Wyciąg z ogłoszenia: 
skan: PDFWyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa (43,79KB)
plik w formie dostępnej: PDFWyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa (615,91KB)


Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości - działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy

PDFZarządzenie Nr 0050/649/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości - działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy (65,67KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/649/2022 - wykaz nieruchomości (83,11KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Nr 0050/649/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości - działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy (721,51KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/649/2022 - wykaz nieruchomości (839,22KB)

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/633/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy (75,90KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/633/2022 - wykaz nieruchomości (121,13KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/633/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy (722,98KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/633/2022 - wykaz nieruchomości (845,97KB)


Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stobrawa - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/625/2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stobrawa - działki nr 156/10 km. 1, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej (66,96KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/625/2022 - wykaz nieruchomości (69,02KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/625/2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stobrawa - działki nr 156/10 km. 1, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej (721,40KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/625/2022 - wykaz nieruchomości (719,91KB)


Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do najmu lokalu użytkowego w Starych Siołkowicach stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/620/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Starych Siołkowicach stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (72,06KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/620/2022 - wykaz nieruchomości (99,44KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/620/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Starych Siołkowicach stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (722,40KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/620/2022 - wykaz nieruchomości (838,47KB)


Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do najmu lokalu użytkowego w Karłowicach stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/619/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Karłowicach stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (76,19KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/619/2022 - wykaz nieruchomości (101,88KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/619/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Karłowicach stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (723,79KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/619/2022 - wykaz nieruchomości (839,73KB)


Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 331 km. 2 o pow. 0,6370 ha, 598 km. 4 o pow. 0,3390 ha, 599 km. 4 o pow. 0,3580 ha, 602 km. 4 o pow. 0,0500 ha, 618 km. 4 o pow. 0,7060 ha obręb Nowe Siołkowice z przeznaczeniem na cele statutowe OPZW w Opolu

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/605/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej (61,40KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/605/2022 - wykaz nieruchomości (91,02KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/605/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej (720,14KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/605/2022 - wykaz nieruchomości (846,64KB)


Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej - działki nr 156/11 km. 1 obręb Stobrawa z przeznaczeniem na ogród przydomowy

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/598/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej (51,95KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/598/2022 - wykaz nieruchomości (77,65KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/598/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej (717,58KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/598/2022 - wykaz nieruchomości (838,51KB)

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów

PDFInformacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów (44,24KB)

Plik w formie dostępnej:
PDFInformacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów (420,28KB)

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 72/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice

PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 72/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice (48,43KB)

Plik w formie dostępnej:
PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 72/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice (424,12KB)

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice

PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice (48,99KB)

Plik w formie dostępnej:
PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice (431,27KB)

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do najmu lokalu użytkowego w Popielowie stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/579/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Popielowie stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (73,67KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/579/2021 - wykaz nieruchomości (93,88KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/579/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Popielowie stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (722,20KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/579/2021 - wykaz nieruchomości (839,34KB)

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej - działki nr 1355/2 km. 2 obręb Kurznie z przeznaczeniem na ogród przydomowy

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-575-2021 z dnia 07-12-2021 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (53,50KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-575-2021 - wykaz nieruchomości.pdf (81,95KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-575-2021 z dnia 07-12-2021 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (716,31KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-575-2021 - wykaz nieruchomości.pdf (835,77KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w I przetargu ustnym nieograniczonym - działki nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice i nr 72/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice oraz w II przetargu ustnym nieograniczonym - działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów

Ogłoszenie: 
skan: PDFOgłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek nr 1162/4 km. 7 Stare Siołkowice i nr 72/3 km. 1 Nowe Siołkowice oraz II przetarg na sprzedaż dz. nr 1111/309 km. 3 Popielów (1,73MB)
plik w formie dostępnej: PDFOgłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek nr 1162/4 km. 7 Stare Siołkowice i nr 72/3 km. 1 Nowe Siołkowice oraz II przetarg na sprzedaż dz. nr 1111/309 km. 3 Popielów (456,33KB)

Wyciąg z ogłoszenia: 
skan: PDFWyciąg z ogłoszenia o I i II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (411,03KB)
plik w formie dostępnej: PDFWyciąg z ogłoszenia o I i II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (623,77KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej - działki nr 1205/350 km. 3 obręb Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/555/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej - działki nr 1205/350 km. 3 obręb Popielów, ogłoszenia wykazu i ustalenia ceny (563,18KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/555/2021 - Wykaz nieruchomości (457,21KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/555/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej - działki nr 1205/350 km. 3 obręb Popielów, ogłoszenia wykazu i ustalenia ceny (720,70KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/555/2021 - Wykaz nieruchomości (718,15KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 21, działka nr 269/36 km. 2 obręb Karłowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/552/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 21, działka nr 269/36 km. 2 obręb Karłowice, ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości najemcy (579,16KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/553/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 21, działka nr 269/36 km. 2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy (368,06KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/553/2021 - Wykaz nieruchomości (639,26KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/552/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 21, działka nr 269/36 km. 2 obręb Karłowice, ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości najemcy (723,76KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/553/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 21, działka nr 269/36 km. 2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy (716,55KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/553/2021 - Wykaz nieruchomości (722,33KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 5, działka nr 269/10 km. 2 obręb Karłowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/550/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 5, działka nr 269/10 km. 2 obręb Karłowice, ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości dla najemcy (580,62KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/551/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 5, działka nr 269/10 km. 2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy (369,51KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/551/2021 - Wykaz nieruchomości (600,31KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/550/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 5, działka nr 269/10 km. 2 obręb Karłowice, ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości dla najemcy (723,80KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/551/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 5, działka nr 269/10 km. 2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy (716,56KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/551/2021 - Wykaz nieruchomości (720,49KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do najmu nieruchomości lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu - w miejscowości Kaniów przy ul. Szkolnej 1

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/539/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu nieruchomości lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (504,24KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/539/2021 - Wykaz nieruchomości (648,72KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/539/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu nieruchomości lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (720,66KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/539/2021 - Wykaz nieruchomości (736,17KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy części nieruchomości - działki nr 997/6 km. 6 obręb Stare Siołkowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/538/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości - działki nr 997/6 km. 6 obręb Stare Siołkowice (484,88KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/538/2021 - Wykaz nieruchomości (527,80KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/538/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości - działki nr 997/6 km. 6 obręb Stare Siołkowice (723,93KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/538/2021 - Wykaz nieruchomości (844,32KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej - działki nr 156/15 km. 1 obręb Stobrawa

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/537/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej (361,64KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/537/2021 - Wykaz nieruchomości (472,20KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/537/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej (715,70KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/537/2021 - Wykaz nieruchomości (840,81KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Nowe Siołkowice - działki nr 72/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/534/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Nowe Siołkowice - działki nr 72/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej (514,95KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/534/2021 - Wykaz nieruchomości (593,03KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/534/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Nowe Siołkowice - działki nr 72/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej (721,11KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/534/2021 - Wykaz nieruchomości (723,31KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Stare Siołkowice - działki nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/533/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Siołkowice - działki nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej (514,53KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/533/2021 - Wykaz nieruchomości (559,50KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/533/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Siołkowice - działki nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej (722,49KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/533/2021 - Wykaz nieruchomości (723,64KB)

Informacje Wójta Gminy o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów oraz działki nr 1237 km. 1 obręb Popielów

PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów (285,77KB)
PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1237 km. 1 obręb Popielów (331,69KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów (418,70KB)
PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1237 km. 1 obręb Popielów (431,86KB)

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 1237 km. 1 i działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka 1237 km. 1 i działka 111/309 km. 3 obręb Popielów (1,24MB)
PDFWyciąg z ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego - działka 1237 km. 1 i działka 111/309 km. 3 obręb Popielów (319,57KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka 1237 km. 1 i działka 111/309 km. 3 obręb Popielów (446,41KB)
PDFWyciąg z ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego - działka 1237 km. 1 i działka 111/309 km. 3 obręb Popielów (617,55KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 31, działka nr 269/41 km. 2 obręb Karłowice dla najemcy

PDFZarządzenie Nr 0050/505/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 19 lipca 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 31, działka nr 269/41 km. 2 obręb Karłowice, ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości dla najemcy (592,68KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/506/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 31, działka nr 269/41 km. 2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy (379,04KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/506/2021 - wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 31, działka nr 269/41 km. 2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy (598,36KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Nr 0050/505/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 19 lipca 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 31, działka nr 269/41 km. 2 obręb Karłowice, ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości dla najemcy (723,66KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/506/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 31, działka nr 269/41 km. 2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy (719,84KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/506/2021 - wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 31, działka nr 269/41 km. 2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy (723,44KB)

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej - działki nr 220 km. 2 obręb Popielów na cele rolne

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/504/2021 z dnia 06 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej (347,57KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/504/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. - wykaz nieruchomości - działki nr 220 km. 2 obręb Popielów (485,49KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/504/2021 z dnia 06 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej (714,28KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/504/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. - wykaz nieruchomości - działki nr 220 km. 2 obręb Popielów (836,92KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów - lokalu nr 1 w pierwszym kontenerze w Popielowie ul. Brzeska 26A

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-488-2021 z dnia 04-06-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia (372,44KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-488-2021 - wykaz.pdf (529,85KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-488-2021 z dnia 04-06-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia.pdf (717,57KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-488-2021 - wykaz.pdf (828,44KB)

Informacja Wójta Gminy o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 269/33 km. 2 obręb Karłowice

PDFInformacja o wynikach I Przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 269/33 km. 2 obręb Karłowice (326,53KB)

Plik w formie dostępnej:
PDFInformacja o wynikach I Przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 269/33 km. 2 obręb Karłowice (203,67KB)

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - działki nr 1237 km. 1 obręb Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-474-2021 z dnia 20-05-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 1237 km. 1 obręb Popielów, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny.pdf (521,72KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-474-2021 z dnia 20-05-2021 - Wykaz.pdf (444,66KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-474-2021 z dnia 20-05-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 1237 km. 1 obręb Popielów, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny.pdf (720,29KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-474-2021.pdf (719,66KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego w miejscowości Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-467-2021 z dnia 07-05-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu i warunków użyczenia.pdf (370,59KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-467-2021 - wykaz.pdf (475,62KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-467-2021 z dnia 07-05-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu i warunków użyczenia.pdf (717,58KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-467-2021 - wykaz.pdf (831,13KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rybna - działki nr 341/1 km. 2 obręb Rybna

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-464-2021 z dnia 30-04-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej - działki nr 341-1 km. 2 obręb Rybna, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia.pdf (500,50KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-464-2021 - wykaz.pdf (424,73KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-464-2021 z dnia 30-04-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej - działki nr 341-1 km. 2 obręb Rybna, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczen.pdf (720,58KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-464-2021 - wykaz.pdf (741,64KB)

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 269/33 km. 2 obręb Karłowice

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka 269-33 km. 2 obręb Karłowice.pdf (725,77KB)

Plik w formie dostępnej:
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka 269-33 km. 2 obręb Karłowice.pdf (636,11KB)

Wyciąg z ogłoszenia:
Skan: PDFWyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka 269-33 km. 2 obręb Karłowice.pdf (259,45KB)
Plik w formie dostępnej: PDFWyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka 269-33 km. 2 obręb Karłowice.pdf (614,46KB)

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-445-2021 z dnia 23-03-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 1111-309 km. 3 obręb Popielów, ogłoszenia wykazu oraz stalenia cen.pdf (511,14KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-445-2021 - Wykaz.pdf (622,85KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-445-2021 z dnia 23-03-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 1111-309 km. 3 obręb Popielów.pdf (721,83KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-445-2021 - Wykaz.pdf (723,12KB)

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na cele rolne położonej w miejscowości Stobrawa - działki nr 66 km. 1 obręb Stobrawa

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-442-2021 z dnia 11-03-2021 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (459,98KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-442-2021 z dnia 11-03-2021 - Wykaz.pdf (444,14KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-442-2021 z dnia 11-03-2021 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (715,48KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-442-2021 z dnia 11-03-2021 - Wykaz.pdf (837,18KB)

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na cele rolne położonej w miejscowości Stobrawa - działki nr 491 km. 2 obręb Stobrawa

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-441-2021 z dnia 11-03-2021 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (463,77KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-441-2021 z dnia 11-03-2021 - Wykaz.pdf (447,04KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-441-2021 z dnia 11-03-2021 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (717,16KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-441-2021 z dnia 11-03-2021 - Wykaz.pdf (833,94KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Karłowice - działki nr 269/33 km. 2 obręb Karłowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-436-2021 z dnia 26-02-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezbudowanej położonej w miejscowości Karłowice - działki nr 269-33 km. 2 obręb Karłowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny.pdf (533,71KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-436-2021 z dnia 26-02-2021 - Wykaz.pdf (441,86KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-436-2021 z dnia 26-02-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezbudowanej położonej w miejscowości Karłowice - działki nr 269-33 km. 2 obręb Karłowice.pdf (723,84KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-436-2021 z dnia 26-02-2021 - Wykaz.pdf (720,77KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego w miejscowości Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-426-2021 z dnia 09-02-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia.pdf (352,95KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-426-2021 z dnia 09-02-2021 - Wykaz nieruchomości.pdf (457,29KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-426-2021 z dnia 09-02-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia (716,63KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-426-2021 z dnia 09-02-2021 - Wykaz nieruchomości.pdf (831,63KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego w miejscowości Stare Siołkowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-424-2021 z dnia 29-01-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia.pdf (356,26KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-424-2021 - Wykaz.pdf (540,61KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-424-2021 z dnia 29-01-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad.pdf (717,96KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-424-2021 - Wykaz.pdf (829,71KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 10, działka nr 269/55 km.2 obręb Karłowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-413-2021 z dnia 14-01-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 10, działka nr 269/55 km.2 obręb Karłowice, ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości dla najemcy (532,13KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-414-2021 z dnia 14-01-2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 10, działka nr 269/55 km.2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy (342,38KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-414-2021 z dnia 14-01-2021 - Wykaz.pdf (532,28KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Nr 0050-413-2021 z dnia 14-01-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 10, działka nr 269/55 km.2 obręb Karłowice, ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości dla najemcy (722,81KB)
PDFZarządzenie Nr 0050-414-2021 z dnia 14-01-2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 10, działki nr 269/55 km.2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy (719,34KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-414-2021 z dnia 14-01-2021 - Wykaz.pdf (720,95KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy części z nieruchomości - działki nr 440/1 km.2 obręb Karłowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-409-2021 z dnia 11-01-2021 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części z nieruchomości - działki nr 440-1 km.2 obręb Karłowice.pdf (436,54KB)
PDFZałacznik do zarządzenia Nr 0050-409-2021 z dnia 11-01-2021.pdf (479,85KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-409-2021 z dnia 11-01-2021 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części z nieruchomości - działki nr 440-1 km.2 obręb Karłowice.pdf (718,54KB)
PDFZałacznik do zarządzenia Nr 0050-409-2021 z dnia 11-01-2021.pdf (710,61KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na cele rolne położoną w miejscowości Rybna działkę nr 97 km. 1 obręb Rybna o powierzchni 1,2900 ha

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-383-2020 z dnia 11-12-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (460,27KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-383-2020 - Wykaz.pdf (456,27KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-383-2020 z dnia 11-12-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (718,20KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-383-2020 - Wykaz.pdf (842,41KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na cele rolne położoną w miejscowości Rybna działkę nr 15 km. 1 obręb Rybna o powierzchni 0,8100 ha

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-382-2020 z dnia 11-12-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (476,38KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-382-2020 - Wykaz.pdf (440,97KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-382-2020 z dnia 11-12-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (715,82KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-382-2020 - Wykaz.pdf (737,62KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w komunalnym budynku położonym w miejscowości Kaniów przy ulicy Szkolnej 1 na działce nr 249 km. 2 obręb Kaniów w budynku Remizy Strażackiej OSP Kaniów i Świetlicy Wiejskiej w Kaniowie, o łącznej powierzchni 52,55 m² składający się z dwóch pomieszczeń (sklep i zaplecze sklepu) z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczego

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-381-2020 z dnia 11-12-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu nieruchomości-lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu.pdf (564,94KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-381-2020 - Wykaz.pdf (637,02KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-381-2020 z dnia 11-12-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu nieruchomości-lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu.pdf (720,96KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-381-2020 - Wykaz.pdf (734,75KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do najmu nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami byłej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach części działki nr 1278 km.9 obręb Stare Siołkowice o pow. 0,1224 ha

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-380-2020 z dnia 11-12-2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do najmu nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami byłej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach części działki nr 1278 km..pdf (670,40KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-380-2020 - Wykaz.pdf (792,67KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-380-2020 z dnia 11-12-2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do najmu nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami byłej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Si.pdf (724,50KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-380-2020 - Wykaz.pdf (716,25KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej - działki nr 1145/146 km. 2 obręb Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-358-2020 z dnia 06-11-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej - działki nr 1145-146 km. 2 obręb Popielów.pdf (147,95KB)

Pliki w formie dostępnej:
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-358-2020 z dnia 06-11-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej - działki nr 1145-146 km. 2 obręb Popielów.doc (36,50KB)
DOCZałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-358-2020 z dnia 06-11-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości.doc (35,50KB)

Informacja Wójta Gminy o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Karłowicach działka nr 373/2

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Karłowicach - działka nr 373-2.pdf (848,12KB)
Plik w formie dostępnej: PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 373-2 km. 2 obręb Karłowice.pdf (441,44KB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do użyczenia boksu części działek nr 371 km. 4 i 373 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-326-2020 z dnia 07-09-2020 w sprawie przeznaczenia do użyczenia części działek nr 371 km. 4 i 373 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków.pdf (1,19MB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy nieruchomości - działki nr 518 km. 3 obręb Karłowice i części niezabudowanej działki nr 381 km. 2 obręb Karłowice stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy

PDFZarządzenie Wójta Gminu Nr 0050-312-2020 z dnia 06-08-2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki nr 518 km.3 obręb Karłowice i cz. działki nr 381 km.2 obręb Karłowice.pdf (1,65MB)

Informacja Wójta Gminy  o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Karłowice - działki nr 373/2 km. 2 obręb Karłowice, ogłoszeniu wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej

PDFZarządzenie Wójta Gminu Nr 0050-311-2020 z dnia 06-08-2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - działki nr 373-2 km.2 obręb Karłowice.pdf (1,08MB)

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy nieruchomości - części niezabudowanej działki nr 179 km. 1 obręb Lubienia

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-303-2020 z dnia 21-07-2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - cz. działki nr 179 km. 1 obręb Lubienia.pdf (498,14KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-303-2020 z dnia 21-07-2020 Wykaz nieruchomości.pdf (599,26KB)

Informacja Wójta Gminy  o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Siołkowice - działki nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice, ogłoszeniu wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-298-2020 z dnia 13-07-2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - działki nr 1162-4 km. 7 obręb Stare Siołkowice.pdf (524,58KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-298-2020 z dnia 13-07-2020 Wykaz nieruchomości.pdf (549,06KB)

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - części niezabudowanej z działki nr 355 km. 2 obręb Stare Siołkowice stanowiącej własność Gminy Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-262-2020 z dnia 22-05-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części niezabudowanej z nieruchomości - działki nr 355 km.2 Stare Siołkowice.pdf (482,88KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-262-2020 z dnia 22-05-2020.pdf (599,50KB)

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i niezabudowanej w Karłowicach stanowiącej własność Gminy Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-209-2020 z dnia 28-01-2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.pdf (1,23MB)

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - działki niezabudowanej w Nowych Siołkowicach stanowiącej własność Gminy Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-208-2020 z dnia 28-01-2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki niezabudowanej w Nowych Siołkowicach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.pdf (1,02MB)

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do użyczenia boksu garażowego w budynku stanowiącym własność Gminy Popielów - OSP Stare Siołkowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-180-2019 z dnia 21-11-2019 w sprawie przeznaczenia do użyczenia boksu garażowego w budynku stanowiącym własność Gminy Popielów ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia.pdf (773,32KB)

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów - gabinet lekarski w Starych Siołkowicach

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-166-2019 z dnia 07-11-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości–lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.pdf (1,04MB)

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej działek nr 1930/5 km. 3 i 1930/6 km. 3 obręb Stare Siołkowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-165-2019 z dnia 05-11-2019 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej działek nr 1930-5 km.3 i 1930-6 km.3 obręb Stare Siołkowice oraz ogłoszenia wykazów i ustalenia ceny.pdf (1,06MB)

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy Popielów - boisko w miejscowości Rybna

PDFZarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-156-2019 z dnia 22-10-2019 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazów oraz zasad i warunków użyczenia.pdf (1,77MB)

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej - działki nr 1139 km. 7 obręb Stare Siołkowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-150-2019 z dnia 10-10-2019 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej - działki 1139 km.7 obręb Stare Siołkowice.pdf (1 001,23KB)
PDFZałącznik Zarządzenia NR 0050_150_2015 Wóta Gminy Popielów - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (202,20KB)

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Popielów zabudowanych szafami telekomunikacyjnymi i rozdzielczymi wraz  z przyłączami 

PDFZARZĄDZENIE NR 0050_122_2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 09 sierpnia 2019r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Popielów.pdf (519,60KB)
DOCZARZĄDZENIE NR 0050_122_2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 09 sierpnia 2019r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Popielów.doc (47,00KB)
DOCZałaczniki do zarzadzenia 0050 122 2019.doc (99,50KB)

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości-lokali użytkowych  stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy

PDFZARZĄDZENIE NR 0050_121_2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 09 sierpnia 2019r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości-lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Popielów.pdf (275,89KB)
DOCZARZĄDZENIE NR 0050_121_2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 09 sierpnia 2019r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości-lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Popielów.doc (45,00KB)
DOCZałączniki do zarządzenia nr 0050 121 2019.doc (56,50KB)

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej nr 384_5  km2 obręb Kurznie

DOCZARZĄDZENIE NR 0050_120_2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 9 sierpnia 2019 r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej nr 384_5 km2 obręb Kurznie.doc (32,00KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 0050_120_2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 9 sierpnia 2019 r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej nr 384_5 km2 obręb Kurznie.pdf (122,94KB)
DOCZałączniki Zarządzenia NR 0050 120 2019.doc (30,50KB)
 

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości w Karłowicach: działka niezabudowana nr 407/2 km.2 obręb Karłowice i działki zabudowanej nr 407/3 km.2 obręb Karłowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-105-019 z dnia 9-07-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i niezabudowanej w Karłowicach oraz zasad i warunków dzierżawy.pdf (1,01MB)
 

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - Lubienia: działka zabudowana nr 375 obręb Lubienia i część działki niezabudowanej nr 376 obręb Lubienia

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-89-2019 z dnia 7-06-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - Lubienia dz. nr 375 i cz. dz. nr 376.pdf (952,77KB)
 

Ogłoszenie Wójta Gminy  o przetargach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Słonecznej 3 w Karłowicach działka nr 269/9 i Popielowie działka nr 1111/309

PDFOgłoszenie o przetargu - nieruchomość zabudowana ul. Słoneczna 3 w Karłowicach; nieruchomość niezabudowana dz. 1111-309 km. 3 Popielów.pdf (1,21MB)
PDFOgłoszenie o przetargu - nieruchomość zabudowana ul. Słoneczna 3 w Karłowicach; nieruchomość niezabudowana dz. 1111-309 km. 3 Popielów - informacja.pdf (384,45KB)
 

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej nr 341 obręb Lubienia

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-65-2019 z dnia 10-04-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej w Lubieniach dz. nr 341.pdf (1,00MB)
 

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - lokali użytkowych w miejscowościach Karłowice, Popielów i Stare Siołkowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-35-2019 z dnia 7-02-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego - Karłowice apteka.pdf (929,84KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-36-2019 z dnia 7-02-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego - Karłowice gabinet stomatologiczny.pdf (992,99KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-37-2019 z dnia 7-02-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego - Popielów gabinet stomatologiczny.pdf (955,53KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-38-2019 z dnia 7-02-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego - Stare Siołkowice gabinet stomatologiczny.pdf (961,13KB)
 

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego w miejscowości Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-5-2018 z dnia 11-12-2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości lokalu użytkowego w Popielowie -ośrodek zdrowia.pdf (1,11MB)
 

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości   niezabudowanej nr 355/2 obręb Kurzni

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-6-2018 z dnia 11-12-2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych położonych w Nowych Siołkowicach działki o numerach 331, 599,602 i 618.pdf (975,56KB)

 

PDFZarządzenie Nr 0050/641/2018 Wójta Gminy Popielów z 8 listopada w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej nr 355/2 km.2 obręb Kurznie (860,06KB)
PDFWyciąg z ogłoszenia I i II przetargu na działki nr 269/9 i 372/2 w Karłowicach i 1162/4 w Starych Siołkowicach (439,50KB)
PDFOgłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Karłowicach ul. Słoneczna 3 wraz z działką 269/9 km.2 i II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej 372/2 km.2 Karłowice i działki niezabudowanej 1162/4 Km.7 Stare Siołkowice (1,47MB)
PDFZarządzenie Nr 0050/639/2018 Wójta Gminy Popielów z 6 listopada w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w Stare Siołkowice - działki nr 1162/4 km.7 obręb Stare Siołkowice oraz ustalenia ceny wywoławczej (438,05KB)
PDFZarządzenie Nr 0050/640/2018 Wójta Gminy Popielów z 6 listopada w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Karłowice - działki nr 372/2 km.2 obręb Karłowice oraz ustalenia ceny wywoławczej (429,21KB)

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-624-2018 z dnia 10-10-2018 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości działek stanowiących własność gminy nr 186/1, 186/2, 186/3, 188 obręb Rybna (1,76MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-625-2018 z dnia 10-10-2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości nr 997/6 obręb Stare Siołkowice (885,79KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-626-2018 z dnia 10-10-2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Popielowie działka nr 1111/309 km3 obręb Popielów (1,07MB)
 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-619-2018 z dnia 18-09-2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej w Popielowie dz. nr 1443/156 km1 (973,33KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-615-2018 z dnia 10 wrzesnia 2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 3 dz. nr 269/9 km2 (1,01MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-616-2018 z dnia 10 września 2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej obręb Popielów dz. nr 1106/116 km2 (844,89KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy  o przetargach na sprzedaż nieruchomości  w Karłowicach działka 372/2 i Starych Siołkowicach działka 1162/4

PDFOgłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości  w Karłowicach działka 372/2 i Starych Siołkowicach działka 1162/4 (1,10MB)

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości   niezabudowanej nr 355/2 obręb Kurznie

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-599-2018 z dnia 10-08-2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (860,96KB)

Informacja Wójta Gminy  o wywieszeniu wykazów  nieruchomości do użyczenia
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-597-2018 z dnia 2-08-2018 w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości działek stanowiących własność gminy.pdf (1,64MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-598-2018 z dnia 2-08-2018 w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości działek stanowiących własność gminy.pdf (1,66MB)

Informacja Wójta Gminy  o wywieszeniu wykazów  nieruchomości
PDFInformacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf (137,89KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-588-2018 z dnia 10-07-2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (871,64KB)

Informacja Wójta Gminy  o wywieszeniu wykazów  nieruchomości

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywyieszeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży.pdf (119,40KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-581-2018 z dnia 29-06-2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w m Stare Siołkowice.pdf (1,01MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-582-2018 z dnia 29-06-2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w m Karłowice.pdf (1 016,96KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy  o przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości–lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia .

PDFZarządzenie nr 0050_529_2018 Wójta Gminy Popielów w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości–lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia (769,58KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy  o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych w Stobrawie.
PDFZarządzenie nr 0050/521/2018 Wójta Gminy Popielów z dnia 1 lutego 2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych (1,08MB)

Ogłoszenie Wójta Gminy  o przetargach na sprzedaż nieruchomości  w Kurzniach i Karłowicach

PDFOgłoszenie o przetargach.pdf (327,32KB)
PDFTreść ogłoszenia o przetargach.pdf (1,41MB)
 

Informacja Wójta Gminy  o wywieszeniu wykazów  nieruchomości
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (113,64KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-499-2017 z dnia 8-12-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (748,62KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-500-2017 z dnia 8-12-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (747,95KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-501-2017 z dnia 8-12-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości -lokalu użytkowego.pdf (922,48KB)
 

Informacja Wójta Gminy  o wywieszeniu wykazów  nieruchomości
PDFInformacja Wóta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (130,97KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-466-2017 z dnia 10-10-2017 w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości lokalu użytkowego.pdf (955,25KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-467-2017 z dnia 10-10-2017 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy części nieruchomości niezabudowanych.pdf (880,33KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-468-2017 z dnia 10-10-2017 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf (884,74KB)
 

Informacja Wójta Gminy  o wywieszeniu wykazów  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Karłowicach


PDFZarządzenie nr 0050/444/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach - działki nr 337/3 km.2 Karłowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej (991,00KB)
 

Ogłoszenie Wójta Gminy  o przetargach na  zbycie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości.pdf (461,19KB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kurzniach.pdf (1,65MB)
 

Informacja Wójta Gminy  o wywieszeniu wykazów  nieruchomości położonej w Popielowie

PDFInformacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (129,16KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-429-2017 z dnia 10-07-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości działki położonej w Popielowie.pdf (1 015,61KB)
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości niezabudowanych.pdf (134,39KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-409-2017 z dnia 12-06-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf (811,07KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-410-2017 z dnia 12-06-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (753,95KB)
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-408-2017 z dnia 8-06-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (767,18KB)
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży  nieruchomości zabudowanej położonej w Kurzniach
PDFZarządzenie Wojta Gminy Nr 0050-399-2017 z dnia 12-05-2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci zabudowanej budynkiem w Kurzniach.pdf (1,31MB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy działek nr 5/2 i 6 km.1 obręb Stare Siołkowice i działek 611,615,619 km.4 obręb Nowe Siołkowice.
PDFOgłoszenie.pdf (137,63KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-396-2017 z dnia 10-05-2017.pdf (915,66KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-397-2017 z dnia 10-05-2017.pdf (816,32KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o I i II przetargu na sprzedaż nieruchomości

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o I i II przetargu na sptrzedaż nieruchomości.pdf (1,23MB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym.pdf (330,41KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (114,97KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-357-2016 z dnia 8-02-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości.pdf (1,25MB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFinformacja Wójta Gminy Popielów o wywieszeniu wykazu nieruchomości przezaczonej do sprzedaży pdf.pdf (105,05KB)
 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-334-2016 z dnia 19-12-2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach.pdf (511,57KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-335-2016 z dnia 19-12-2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach.pdf (515,85KB)
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (106,77KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-318-2016 z dnia 10-11-2016 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości lokalu użytkowego oeraz zasad dzierżawy.pdf (966,78KB)
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

PDFWyciąg z informacji Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym i organiczonym.pdf (341,06KB)
PDFInformacja Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym i organiczonym.pdf (1,24MB)
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.PDFInformacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (167,76KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-285-2016 z dnia 9-08-2016 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości lokali uzytkowych.pdf (555,54KB)
PDFzałączniki 1-2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-285-2016.pdf (899,41KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-286-2016 z dnia 9-08-2016 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanych.pdf (464,19KB)
PDFzałączniki od 1-6 Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-286-2016.pdf (2,26MB)
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży: działki nr 394/3 i 394/4 km.1 obręb Lubienia, 676/1 km.4 obręb Stare Siołkowice oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych działki 407/2 i 407/3 km.2 obręb Karłowice, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości do dzierżawy.pdf (125,99KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.272.2016 Wójta Gminy Popielów z dn 6.07.2016 r w spr przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i niezabudowanej w Karłowicach .pdf (1,09MB)
PDFZarządzenie Nr 0050.273.2016 Wójta Gminy Popielów z dn 6.07.2016 r w spr przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lubienia - działki nr 394_3 km1 obręb Lubienia.pdf (978,01KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.274.2016 Wójta Gminy Popielów z dn 6.07.2016 r w spr przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lubienia - działki nr 394_4 km1 obręb Lubienia.pdf (973,34KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.275.2016 Wójta Gminy Popielów z dn 6.07.2016 r w spr przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Starych Siołkowicach - działki nr 676_2 km4 obręb Stare Siołkowica.pdf (1 017,69KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym i ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Lubienia.

PDFInformacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości.pdf (126,55KB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o III przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości.pdf (1,45MB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o III przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości. w Lubieni pdf.pdf (347,71KB)
 


Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości do dzierżawy.pdf (103,79KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-246-2016 z dnia 10-05-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej.pdf (1 009,84KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (107,86KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-220-2016 z dnia 8 -02-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierzawy lokalu uzytkowego.pdf (976,81KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-221-2016 z dnia 8 -02-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierzawy lokalu uzytkowego.pdf (960,18KB)
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości

PDFogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (104,00KB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomości.pdf (563,73KB)

PDFOgłoszenie o I przetargu nieograniczonym.pdf (1,27MB)
PDFOgłoszenie o II przetargu nieograniczonym.pdf (1,71MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-211-2016 z dnia 8-01-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości.pdf (956,84KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-212-2016 z dnia 8-01-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości.pdf (966,10KB)
 

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nietruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.pdf (128,98KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-172-2015 z dnia 2-11-2015 w sprawie przenaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (967,87KB) 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-173-2015 z dnia 2-11-2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (844,22KB) 
PDFZarządenie Wójta Gminy Nr 0050-174-2015 dnia 2-11-2015 w sprawie przenaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Karłowicach.pdf (542,32KB) 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-175-2015 z dnia 2-11-2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomiości przenaczonej do sprzedaży.pdf (867,41KB) 
PDFZarądzenie Wójta Gminy Nr 0050-176-2015 z dnia 2-11-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.pdf (543,33KB)
 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaży nieruchomości.pdf (1,90MB)

 

PDFInformacja Wójta Gminy Popielów.pdf (172,33KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-149-2015 z dnia 22-09-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia dp dzierżawy nieruchomości-lokalu użytkowego stanowiacego właśność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.pdf (953,24KB)

PDFInformacja Wójta Gminy.pdf (99,59KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-141-2015 z dnia 9-09-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia dp dzierżawy części nieruchomości zabudowanej.pdf (868,66KB)
 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.pdf (316,50KB)
PDFPełna treść ogłoszenia.pdf (1,48MB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (126,89KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-121-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1 004,27KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-122-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (931,15KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-123-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1 003,81KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-124-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1 011,47KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-125-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1 004,25KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-126-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1 006,00KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-119-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (852,82KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-120-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (820,67KB)


 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości.pdf (100,66KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-108-2015 z dnia 8-07-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruhomości niezabudowanej.pdf (405,94KB)
PDFZałacznik do Zarządzenia Nr 0050-108-2015.pdf (441,49KB)
 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym.pdf (660,82KB)
 

PDFOgłoszenie Wójta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy.pdf (144,75KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-85-2015 z dnia 26 maja 2015r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w Lubieni wraz z działką nr 410 km.1 obręb Lubienia, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia cena wywoławczej.pdf (1,01MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-86-2015 z dnia 26 maja 2015r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaniowie - działki nr 180/3 km.2 obręb Kaniów, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej.pdf (961,15KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-87-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Starych Siołkowicach - działki nr 964/7 km6, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej (994,47KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-88-2015 z dnia 26 maja 2015 w sprawie przekazania w użyczenie Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na cele związane z wykonywaniem zadań statutowych na okres trzech lat części nieruchomości gruntowych.pdf (290,57KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-89-2015 z dnia 26 maja 2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Nowych Siołkowicach, Lubieni i Starych Siołkowicach oraz ustalenia ceny.pdf (763,26KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-90-2015 z dnia 26 maja 2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (798,18KB)
 

PDFOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY.pdf (324,19KB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (325,49KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-32-2015 z dnia 6-02-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomosci niezabudowanej.pdf (1,22MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-33-2015 z dnia 6-02-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomosci niezabudowanych.pdf (1,81MB)

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (328,71KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-8-2014 z dnia 10-12-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,23MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-9-2014 z dnia 10-12-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,23MB)

 

PDFInformacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (334,59KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-610-2014 z dnia 27-11-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf (1,21MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-609-2014 z dnia 27-11-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf (1,20MB)
 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Karłowicach.pdf (430,14KB)
PDFdodatkowa informacja Wójta Gminy dot.przetargu.pdf (126,28KB)

 

PDFInformacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości.pdf (342,98KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-591-2014 z dnia 24-10-2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokalu użytkowego.pdf (1,40MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-592-2014 z dnia 24-10-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości -działek położonych w Karłowicach.pdf (1,32MB)

Informacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

JPEGInformacja o wywieszeniu wykazu.jpeg (106,10KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy

PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Karłowice.pdf (483,07KB)
PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lubienia.pdf (328,38KB)
PDFOgłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Karłowicach.pdf (422,59KB)
PDFOgłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lubienia.pdf (797,43KB)
PDFOgłoszenie przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej połozonych w miejscowości Karłowice i Lubienia.pdf (562,12KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (341,34KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-545-2014 z dnia 6.06.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,19MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-546-2014 z dnia 6.06.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,08MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-547-2014 z dnia 6.06.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,10MB)

Ogłoszenie Wójta Gminy

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (680,25KB)


Ogłoszenie Wójta Gminy
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (339,51KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy 0050-527-2014 z dnia 30.04.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf (1,27MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy 0050-528-2014 z dnia 30.04.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości dz. 1121-303 wraz z kontenerami mieszkalnymi.pdf (1,43MB)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż  lokalu mieszkalnego położonego w Karłowicach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-502-2014 z dnia 11.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym lokalu w Karłowicach.pdf (729,26KB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości -lokalu mieszkalnego położonego w Karłowicach przy ul.Młyńskiej 5.pdf (1,48MB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż  działek położonych w Lubieni
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-503-2014 z dnia 11.03.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym działek położonych w Lubieni.pdf (1,27MB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości -działek położonych w Lubieni.pdf (2,62MB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (326,34KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-485-2014 z dnia 7.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej włąsność gminy.pdf (1,18MB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat.pdf (343,91KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-471-2014 z dnia 8.01.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy częściu nieruchomości stanowiących włąsność gminy.pdf (641,60KB)
PDFzał 1-4 do Zarządzenia Nr 0050-471-2014.pdf (2,34MB)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym połozonym w Lubieni
PDFogłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym.pdf (1,31MB)


PDFOgłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych położone w Karłowicach.pdf (1,69MB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych położonych w Lubieni.pdf (2,73MB)

PDFInforamcja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Lubieni.pdf (317,93KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-428-2013 z dnia 12.09.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Lubieni.pdf (1,41MB)
 


PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości lokali uzytkowych i nieruchomości gruntowych do dzierżawy.pdf (449,89KB)
Szczegóły bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (411,61KB)
Szczegóły : Zarządzenia Nr 0050/402/2013, Nr 0050/403/2013, Nr 0050/403/2013, Nr 0050/404/2013, Nr 0050/405/2013, Nr 0050/406/2013, Nr 0050/407/2013,Nr 0050/408/2013, Nr 0050/409/2013,bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy.pdf (318,76KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-361-2013 z dnia 9.04.2013 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości zabudowanej.pdf (1,32MB)

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wykazie nieruchomości -lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy.pdf (384,85KB)
szczegóły Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050/341/2013, Nr 0050/342/2013, Nr 0050/343/2013, Nr 0050/344/2013,  bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3

 

 Ogłoszenie Wójta Gminy  o I przetargu ustnym nieograniczonym  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej położonych w Lubieni

PDFogłoszenie Wójta Gminy.pdf (1,51MB)


PDFogłoszenie Wójta o wywieszeniu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (337,00KB)

PDFogłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych połozonych w Karłowicach.pdf (2,22MB)
PDFInformacja Wójta Gminy o terminie I przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Karłowicach.pdf (419,13KB)

 PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf (332,65KB)

PDFOgłoszenie Wójta Gminy.pdf (72,55KB)

PDFOgłoszenie Wójta Gminy.pdf (331,82KB)

PDFogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na zbycie nieruchomości.pdf (1,43MB)

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości.pdf (338,97KB)

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości.pdf (315,22KB)

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.pdf (1,42MB)

PDFogłoszenie Wójta Gminy.pdf (328,60KB)

PDFogłoszenie Wójta Gminy.pdf (319,55KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-171-2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia i pzreznaczenia do dzierżawy nieruchomośc w Popielowiei.pdf (1,26MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-172-2011 z dnia 28.12.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości połozonej w Kaniowie.pdf (1,47MB)

PDFogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (371,05KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-170-2011 z dnia 28.12.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej)była szkoła i sala gimnastyczna) w Stobrawie.pdf (2,37MB)

PDFOgłoszenie o wywieszewniu wykazu nieruchomości.pdf (308,98KB)

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wykazach nieruchomości do sprzedaży oraz dzierżawy.pdf (324,09KB)

JPEGOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości.JPG (484,98KB)
JPEGOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu na zbycie nieruchomości połozonej w Lubieni.JPG (1,63MB)
JPEGOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu na sprzedaż działki połozonej w Kurzniach.JPG (1 020,13KB)
JPEGstr 2 ogłoszenia.JPG (1,15MB)


PDFOgłoszenie Wójta Gminy o I przetargu ustnym nieograniczonym.pdf (856,08KB)

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (3,42MB)

PDFInformacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (362,81KB)

PDFInformacja Wójta Gminy.pdf (110,46KB)


PDFOgłoszenie Wójta Gminy -wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (370,90KB)

PDFOgłoszenie Wójta Gminy.pdf (372,85KB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.pdf (814,82KB)

PDFInformacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości.pdf (348,83KB)PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości.pdf (2,61MB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.pdf (1,24MB)

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu.pdf (1,38MB)

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu na zbycie nieruchomości.pdf (1,86MB)

PDFogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na sprzedaż nieruchomości.pdf (1,41MB)

PDFogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (335,88KB)

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)