Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie środowiskowe dla zadania pn.: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457  i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dok

Popielów 31.03.2020

BOS. 6220.1.2019.MM.2020

OBWIESZCZENIE  WÓJTA      GMINY     W      POPIELOWIE

W związku z  art. 49, 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05  ),  zawiadamiam, że w dniu 31.03.2020r wydana została decyzja umarzająca postępowanie środowiskowe dla zadania pn.:  

„Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457  i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej” w ramach projektu pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych   w Gminie Popielów   i w Gminie Lewin Brzeski” - zadanie częściowe nr III.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 oraz budowa parkingu Bike & Ride w Stobrawie, na odcinku Stare Kolnie – Stobrawa (ciąg drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg – Dobrzeń Wielki) od końca zabudowań w m. Stare Kolnie – ul. Św. Jana Pawła II, do przystanku PKS w m. Stobrawa – ul. Jakuba Kani oraz od końca zabudowań w miejscowości Stobrawa  do granicy gminy Popielów”.

W ramach tego postępowania administracyjnego ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z tym informuje się, że:

- dokumentacja i materiał dowodowy zebrany do wydania decyzji ( w tym stanowiska RDOŚ Opole, Powiatowego   Inspektora  Sanitarnego oraz PGW Wody Polskie )   dla tego przedsięwzięcia jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Popielowie, (pok. nr 12 – parter , od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy),

- w terminie 21 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia) zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją i materiałami zebranymi do wydania decyzji, w tym  uzgodnieniami, opiniami uzyskanymi w całym toku postepowania administracyjnego.

Wójt Gminy Popielów
/-/ Sybilla Stelmach

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie środowiskowe 31.03.2020.pdf