Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/240/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury działających na terenie Gminy Popielów za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/240/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury działających na terenie Gminy Popielów za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Popielów sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury działających na terenie Gminy Popielów za 2019 rok:

1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie za 2019 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki z siedzibą w Popielowie za 2019 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszeo zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-240-2020 z dnia 26-03-2020 w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury działających na terenie Gminy Popielów za 2019 rok.pdf
PDFZałączniki nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-240-2020 z dnia 26-03-2020 w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.pdf