Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/239/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów

ZARZĄDZENIE NR 0050/239/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2019 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się Radzie Gminy informację o stanie mienia Gminy Popielów stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Jeden egzemplarz sprawozdania, o którym w § 1 oraz informacji, o której mowa w § 2 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-239-2020 z dnia 26-03-2020 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów.pdf (184,53KB)
PDFZałączniki Nr 1 i 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-239-2020 z dnia 26-03-2020 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów.pdf (29,81MB)