Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/236/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050/204/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 20.01.2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

ZARZĄDZENIE NR 0050/236/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 24 marca 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050/204/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 20.01.2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), a także art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje: 

§ 1

  1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/204/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 20.01.2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów pkt 3 otrzymuje brzmienie „Poinformowanie przez komisję rekrutacyjną o wynikach rodziców kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych za pomocą kontaktu podanego we wniosku rekrutacyjnym z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju”.
  2. W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/204/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 20.01.2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia za pomocą kontaktu podanego we wniosku rekrutacyjnym z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju”.
  3. W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/204/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 20.01.2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Poinformowanie przez komisję rekrutacyjną o wynikach rodziców kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu za pomocą kontaktu podanego we wniosku rekrutacyjnym z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju”.

§ 2

  1. W załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/204/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 20.01.2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów pkt 3 otrzymuje brzmienie :„Poinformowanie przez komisję rekrutacyjną o wynikach rodziców kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych za pomocą kontaktu podanego we wniosku rekrutacyjnym z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju”.
  2. W załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/204/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 20.01.2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia za pomocą kontaktu podanego we wniosku rekrutacyjnym z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju”.
  3. W załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/204/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 20.01.2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Poinformowanie przez komisję rekrutacyjną o wynikach rodziców kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu za pomocą kontaktu podanego we wniosku rekrutacyjnym z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju”.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popielów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-236-2020 z dnia 24-03-2020 zmieniające Zarządzenie Nr 0050-204-2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 20.01.2020 w spr. określenia terminów postępowania rekrutacyjnego.pdf (956,74KB)