Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"

Zarząd Województwa Opolskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych. Załącznikiem do projektu uchwały jest przedmiotowy program ochrony powietrza.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie

od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2020 r.:

 • w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na stronie internetowej www.bip.opolskie.pl, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
 • ustnie do protokołu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, ul. Hallera 9, budynek A, w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu (od 7:30 do 15:30)
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na powyższej stronie internetowej, na adres: lub przez platformę e-PUAP.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.

2020 r.: Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych i opiniowania

2020 r.: Formularz zgłaszania uwag do POP

2020 r.: Projekt uchwały ws programu ochrony powietrza

Szczegóły na stronie bip.opolskie.pl

Metryczka
 • wytworzono:
  25-03-2020
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  25-03-2020 10:01
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • zmodyfikowano:
  26-03-2020 15:17
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 140
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl