Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/234/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie szczególnych form udzielenia pomocy dla mieszkańców gminy Popielów zapewniającą ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z zakażeniem się wirusem SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 0050/234/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych form udzielenia pomocy dla mieszkańców gminy Popielów zapewniającą ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z zakażeniem się wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące formy pomocy dla mieszkańców Gminy Popielów w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2:

1) Pomoc psychologiczna - poprzez kontakt telefoniczny w sytuacjach:

a) załamań i kryzysów osobistych związanych z izolacją po poddaniu kwarantannie,

b) strata członka rodziny lub osoby bliskiej w rezultacie zachorowania na COVID-19.

2) W obszarze pomocy interwencyjnej:

a) uzyskanie i dostarczanie leków zaleconych przez lekarza - w trakcie odbywania kwarantanny;

b) zaopatrzenie w żywność, niezbędne materiały higieniczne osób pozostających w kwarantannie domowej;

c) zaopatrzenie w gorący posiłek lub produkty żywnościowe w szczególności osoby starszej, samotnej, niepełnosprawnej objętej kwarantanną domową.

3) Zakup leków, artykułów spożywczych i higienicznych dla osób o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 ppkt a, b finansuje osoba wnioskująca o udzielenie pomocy.

4) Gorący posiłek lub produkty żywnościowe dostarczane osobom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 ppkt c przyznawane są na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

2. Uwzględnione formy udzielonej pomocy wymienione w ust. 1 następują na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego.

3. Współpracę GOPS w Popielowie z organizacjami, które zadeklarowały pomoc żywnościową oraz z PSP we współpracy z OSP będących w KSRG i Policją w celu zabezpieczenia osobom potrzebującym, będącym w kwarantannie, pomocy żywnościowej.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Wójt Gminy
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-234-2020 z dnia 17-03-2020 w sprawie szczególnych form udzielenia pomocy dla mieszkańców gminy Popielów zapewniającą ochronę w sytuacji zagrożenia SARS-CoV-2.pdf