Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/233/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach

ZARZĄDZENIE NR 0050/232/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach

NNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art.29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
§ 8 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Unieważniam konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach wszczęty Zarządzeniem Nr 0050.222.2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach, z powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

§ 2.

Zarządzenie o unieważnieniu konkursu podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Popielowie www.popielow.pl, na tablicy informacyjnej budynku Urzędu Gminy w Popielowie, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.popielow.pl.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-233-2020 z dnia 17-03-2020 w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowejim. Ks. Jana Dzieżona w Karłowicach.pdf (369,65KB)