Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/230/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/230/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 4 Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2020 rok, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje: 

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę

z tego  dochody bieżące 15 222,00

            wydatki bieżące   15 222,00

§ 2

Budżet gminy na rok 2020 po zmianach wynosi

1) Dochody ogółem 41 410 109,37 zł w tym:
a) dochody bieżące: 35 517 664,02 zł,
b) dochody majątkowe: 5 892 445,35 zł;
2) Przychody ogółem: 4 485 585,01 zł;
3) Wydatki ogółem: 43 551 118,38 zł w tym:
a) wydatki bieżące: 32 316 611,53 zł,
b) wydatki majątkowe: 11 234 506,85 zł;
4) Rozchody ogółem: 2 344 576,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.
 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-230-2020 z dnia 16-03-2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok.pdf