Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/228/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności (zamknięcie) żłobków oraz klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez inne podmioty na terenie Gminy Popielów

ZARZĄDZENIE NR 0050/228/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia działalności (zamknięcie) żłobków oraz klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez inne podmioty na terenie Gminy Popielów w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) oraz poleceniem Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2020 roku celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COIV-19, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się czasowo działalność (zamknięcie) żłobków oraz klubów dziecięcych z terenu gminy Popielów w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. tworzonych i prowadzonych przez inne podmioty.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Wójt Gminy
Sybilla Stelmach

PDFZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-228-2020 z dnia 12-03-2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobków i klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez inne podmioty na terenie Gminy Popielów.pdf