Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 2 przy ulicy Wiejskiej w Starych Kolniach - działki nr 175/2 km. 1 obręb Stare Kolnie

Uchwała Nr XIX/138/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem
nr 2 przy ulicy Wiejskiej w Starych Kolniach - działki nr 175/2 km. 1 obręb Stare Kolnie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XVI/109/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 73 poz. 1898 z 29 września 2008 r. z późn. zm.), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 2 przy ulicy Wiejskiej w Starych Kolniach - działki nr 175/2 km. 1 obręb Stare Kolnie o powierzchni 0,3067 ha, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00027689/0 z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską i plac zabaw.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XIX-138-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 2 przy ulicy Wiejskiej w Starych Kolniach - działki nr 175-2 km. 1.pdf (275,89KB)