Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIX/134/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach poprzez zmianę siedziby

Uchwała Nr XIX/134/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach poprzez zmianę siedziby


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, 3 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach poprzez zmianę jej siedziby z ul. Michała 2 w Starych Siołkowicach na ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach.
§ 2. 
Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Popielów do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia, o którym mowa w § 1, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Opolskiego Kuratora Oświaty oraz rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, a także do przesłania niniejszej uchwały do Opolskiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie przekształcenia szkoły, polegającego na zmianie adresu jej siedziby.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XIX-134-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach poprzez zmianę siedziby.pdf (284,70KB)