Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Uchwała Nr XIX/131/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów


Na podstawie art. 230 i art. 231 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XVI/106/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XVI/106/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XIX-131-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (3,42MB)