Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

KBW_PKW_logo.jpeg

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w dniu 10 maja 2020r.


Głosujemy w godzinach od 7.00 do 21.00.


Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r. zarządził przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczając ich termin na 10 maja 2020 r.

PDFPostanowienie Marszałka Sejmu.pdf

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W OPOLU


 

W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami na Prezydenta RP informuję, iż zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 10 kwietnia 2020 r. trwa zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Natomiast mając na uwadze bieżącą sytuację sanitarno-epidemiologiczną, uprzejmie informuję, że dopuszczalne jest przyjmowanie zgłoszeń do OKW zarówno od indywidualnych zainteresowanych, jak i pełnomocników wyborczych komitetów/ osób upoważnionych przez pełnomocnika, przesyłanych pocztą tradycyjną lub skanem. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

Skan lub zdjęcie takiego zgłoszenia proszę wysyłać na adres: 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

 1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
 2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Również ww. dokumenty można przekazać do Urzędu Gminy w Popielowie poprzez wrzucenie do urny przy wejściu głównym do budynku Urzędu.

Wszelkie informacje dot. przyjmowania zgłoszeń do OKW zainteresowani będą mogli uzyskać pod numerem telefonu 77 427 58 57 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 


INFORMACJE

Uwaga! Z dniem 11.03.2020 r. zgłoszeń na kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonywać również drogą mailową. Skan lub zdjęcie takiego zgłoszenia proszę wysyłać na adres:

DOCZałącznik tylko dla wyborców.doc

Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego

Urzędnik Wyborczy Pan Krzysztof Chmiel pełni dyżur w zakresie dokonywania zgłoszeń do OKW indywidualnych oraz przez komitety wyborcze w Urzędzie Gminy Popielów ul. Opolska 13 pok. sala narad,  w dniach:

4.03.2020 r. (środa) w godzinach 7:30-11:30
10.03.2020r. (wtorek) w godzinach 11:30-15:30
19.03.2020r. (czwartek) w godzinach 7:30-11:30
25.03.2020 r. (środa) w godzinach 7:30-11:30
31.03.2020 r. (wtorek) w godzinach 7:30-11:30
02.04.2020 r. (czwartek) w godzinach 11:30-15:30
08.04.2020 r. (środa)
w godzinach 11:30-15:30
10.04.2020 r. (piątek)
w godzinach 7:30-11:30

- o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych;
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uplywie-terminow-zwiazanych-z-uprawnieniami-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-prezy

- o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych;
ttps://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-wraz-z-zalacznikami

- o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju;

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k

- o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych z granicą i na polskich statkach morskich;

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za-

Metryczka
 • wytworzono:
  25-02-2020
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  25-02-2020 10:07
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • zmodyfikowano:
  30-03-2020 16:10
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 158
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl