Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

KBW_PKW_logo.jpeg

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w dniu 28 czerwca 2020r.


Głosujemy w godzinach od 7.00 do 21.00.


OBWIESZCZENIE II TURA WYBORÓW 

PDFObwieszczenie II tura.pdf (127,70KB)

PDFInformacja aktualne sklady obkw kw I.pdf (227,47KB)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym

PDFPostanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (450,10KB)

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA PRZEZ KAŻDEGO WYBORCĘ Z KORESPONDENCYJNEGO TRYBU GŁOSOWANIA WRAZ Z EDYTOWALNYM WZOREM ZGŁOSZENIA

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-kazdego-wyborce-z-korespondencyjnego-trybu-glosowania-ora

DOCXZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą (15,14KB)
DOCXZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju (16,88KB)

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART.13 RODO)

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA - WYBORY 2020 (50,79KB)

 

OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA PREZYDENTA

DOCXObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta (19,35KB)

 

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI  WYBORCZYCH

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego I w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych (740,35KB)

PDFPostanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej 1 (113,75KB)

PDFPostanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisjii Wyborczej 2.pdf (116,38KB)

 

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I W SPRAWIE ZWOŁANIA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

PDFPostanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych (188,38KB)

PPTPREZYDENT 2020 - PREZENTACJA DLA OKW - KWALIFIKACJA WAŻNOŚCI GŁOSU (4,38MB)

PPTPREZYDENT 2020 - PREZENTACJA - SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (12,97MB)
 

 

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR.27 W OPOLU O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I PEŁNIONYCH DYŻURACH

PDFINFORMACJA O SKŁADZIE,SIEDZIBIE I PEŁNIONYCH DYŻURACH (117,18KB)

 

POSTANOWIENIE KW W OPOLU - PODZIAŁ GMINY POPIELÓW NA STAŁE OBWODY

PDFPostanowienie KW w Opolu I - podział gminy Popielów na stałe obwody (110,86KB)

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WGLĄDU DO WPISU WYBORCÓW

PDFINFORMACJA DOTYCZĄCA WGLĄDU DO WPISU WYBORCÓW (220,32KB)

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO OKW

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze oraz o losowaniach składów komisji w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (64,34KB)

Na mocy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 979), zgłoszenia dokonane w związku z wyborami Prezydenta RP, w których nie odbyło się głosowanie zachowują ważność i zostaną przeniesione w systemie WOW do nowej akcji wyborczej.

Jednocześnie istnieje możliwość dalszego, ciągłego dokonywania zgłoszeń do OKW przez wyborców indywidualnych (na tym samym druku, co w przypadku wyborów zarządzonych na dzień 10 maja br.):

https://opole.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/wzor-zgloszenia-wyborcy-do-obwodowej-komisji-wyborczej-w-wyborach-prezydenta-rp

Pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą natomiast zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do piątku 12 czerwca br.

Zgłoszeń mogą dokonywać zarówno pełnomocnicy nowo utworzonych komitetów wyborczych, jak i tych, zarejestrowanych do wyborów 10 maja br., które złożą zawiadomienie do PKW o uczestnictwie w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca br. Ich wykaz będzie dostępny na stronie PKW. Obowiązują druki właściwe dla wcześniejszych wyborów.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY O PODZIALE NA OBWODY GŁOSOWANIA

PDFObwieszczenie Wójta Gminy o obwodach głosowania (760,61KB)

 

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z WZORAMI

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-wraz-z-zalacznikami-_-pp38202

INFORMACJA O CZYNNYM I BIERNYM PRAWIE WYBORCZYM

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-czynnym-i-biernym-prawie-wyborczym-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-zarz-_-pp38197

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI POLSKICH W GŁOSOWANIU W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH ZA GRANICĄ

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za--_-pp38196

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI POLSKICH W GŁOSOWANIU W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH W KRAJU

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k-_-pp38195

 

 


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w dniu 10 maja 2020r.


Głosujemy w godzinach od 7.00 do 21.00.


Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r. zarządził przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczając ich termin na 10 maja 2020 r.

PDFPostanowienie Marszałka Sejmu (1,30MB)

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W OPOLU


Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

          Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

         W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

         Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

         Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

  1. wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
  2. nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
  3. lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak
Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak
Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych
                                Członkowie:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Maciej Miłosz
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-stanowiska-komunikaty/komunikat-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-7-maja-2020-roku


W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami na Prezydenta RP informuję, iż zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 10 kwietnia 2020 r. trwa zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Natomiast mając na uwadze bieżącą sytuację sanitarno-epidemiologiczną, uprzejmie informuję, że dopuszczalne jest przyjmowanie zgłoszeń do OKW zarówno od indywidualnych zainteresowanych, jak i pełnomocników wyborczych komitetów/ osób upoważnionych przez pełnomocnika, przesyłanych pocztą tradycyjną lub skanem. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

Skan lub zdjęcie takiego zgłoszenia proszę wysyłać na adres: 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Również ww. dokumenty można przekazać do Urzędu Gminy w Popielowie poprzez wrzucenie do urny przy wejściu głównym do budynku Urzędu.

Wszelkie informacje dot. przyjmowania zgłoszeń do OKW zainteresowani będą mogli uzyskać pod numerem telefonu 77 427 58 57 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 


INFORMACJE

Uwaga! Z dniem 11.03.2020 r. zgłoszeń na kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonywać również drogą mailową. Skan lub zdjęcie takiego zgłoszenia proszę wysyłać na adres:

DOCZałącznik tylko dla wyborców.doc (38,50KB)

Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego

Urzędnik Wyborczy Pan Krzysztof Chmiel pełni dyżur w zakresie dokonywania zgłoszeń do OKW indywidualnych oraz przez komitety wyborcze w Urzędzie Gminy Popielów ul. Opolska 13 pok. sala narad,  w dniach:

4.03.2020 r. (środa) w godzinach 7:30-11:30
10.03.2020r. (wtorek) w godzinach 11:30-15:30
19.03.2020r. (czwartek) w godzinach 7:30-11:30
25.03.2020 r. (środa) w godzinach 7:30-11:30
31.03.2020 r. (wtorek) w godzinach 7:30-11:30
02.04.2020 r. (czwartek) w godzinach 11:30-15:30
08.04.2020 r. (środa)
w godzinach 11:30-15:30
10.04.2020 r. (piątek)
w godzinach 7:30-11:30

- o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych;
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uplywie-terminow-zwiazanych-z-uprawnieniami-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-prezy

- o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych;
ttps://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-wraz-z-zalacznikami

- o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju;

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k

- o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych z granicą i na polskich statkach morskich;

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za-


Obwieszczenie Wójta Gminy Popielów z dnia 9 kwietnia 2020 roku

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów z dnia 9-04-2020 r. - obwody głosowania.pdf (713,35KB)
 


Urząd Gminy Popielów przekazuje Informację Komisarza Wyborczego I w Opolu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń
do obwodowych komisji wyborczych numery od 1 do 8 przez komitety wyborcze oraz o losowaniach składów komisji w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I.pdf (56,65KB)
 


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf (82,21KB)
 


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powolania obkw.pdf (287,91KB)