Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/216/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Popielów

ZARZĄDZENIE NR 0050/216/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 11.02.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.1.2020.TJ na zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Popielów".

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.1.2020.TJ na zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Popielów" powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Przewodniczący   - Irena Michno - kierownik referatu BOS
2. Sekretarz              - Tomasz Jonek - inspektor ds. budownictwa
3. Członek                - Rafał Kołodziej - inspektor ds. programów pomocowych i rozwoju wsi
4. Członek                - Mateusz Macioszek - inspektor ds. budownictwa

§ 2

Komisja przetargowa działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050/365/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 03.03.2017 r. w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-216-2020 z dnia 11-02-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Popielów.pdf (296,78KB)