Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/196/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/196/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w związku z Uchwałą Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje: 

§ 1

Ustala się szczegółowy plan wykonawczy dochodów budżetu gminy na 2020 rok w zakresie planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych gminy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się szczegółowy plan wykonawczy wydatków budżetu gminy na 2020 rok w zakresie planów wydatków jednostek budżetowych gminy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ustala się szczegółowy plan wykonawczy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ustala się szczegółowy plan wykonawczy przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-196-2019 z dnia 31-12-2019 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok.pdf (26,39MB)