Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr OR.0050.211.2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z/s w Popielowie

ZARZĄDZENIE Nr 0050/211/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z/s w Popielowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierzam Pani Magdalenie Lubda pełnienie obowiązków Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z/s w Popielowie.

§ 2

Powierzenie pełnienia obowiązków następuje na czas określony od dnia 1 lutego 2020 r. do czasu powołania Dyrektora w/w instytucji kultury.

§ 3

Wykonanie powierzenia nastąpi poprzez zawarcie umowy o pracę na czas określony.

§ 4

Powierzenie pełnienia obowiązków powoduje nawiązanie stosunku pracy z Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z/s w Popielowie.

§ 5

Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnym pismem.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-211-2020 z dnia 30-01-2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z-s w Popielowie.pdf (285,84KB)