Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dotyczącego utworzenia w gminie Popielów Klubu "Senior+"

Uchwała Nr XVI/121/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dotyczącego utworzenia w gminie Popielów Klubu „Senior+”, realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na realizację projektu dotyczącego utworzenia w gminie Popielów Klubu „Senior+”, realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków programu wieloletniego „Senior+” w wysokości do 80% wartości zadania, przy maksymalnym poziomie dofinansowania do 150 tys. zł.
§ 2. 
Bezpośrednim realizatorem projektu o którym mowa w § 1 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie.
§ 3. 
Realizacja zadania oraz funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Gminie Popielów, będzie odbywała się zgodnie z wytycznymi określonymi w Uchwale Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (t.j. M.P. z 2018 r. poz. 228).
§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Popielów.
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XVI-121-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dotyczącego utworzenia w gminie Popielów Klubu Senior+.pdf