Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 rudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/120/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok


Na podstawie art. 21 ust. 3 w związku z art. 18a ust. 3 i 4 oraz art. 18b ust.  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Zatwierdza się plany pracy Komisji Rady Gminy Popielów na 2020 rok:
1. Komisji Rewizyjnej - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3. Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju - stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4. Komisji Samorządności i Spraw Społecznych - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji Rady Gminy.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XVI-120-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok.pdf (2,13MB)