Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji nr 10/2019

Uchwała Nr XVI/117/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji nr 10/2019


Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Rada Gminy Popielów rozpatruje petycję nr 10/2019 dotyczącą zmiany przepisów prawa w części obejmującej pkt 1 uznając zawarte żądania zmiany przepisów prawa miejscowego za niezasadne w zakresie: „utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca – znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny” ze względu na brak stref płatnego parkowania w Gminie Popielów oraz na fakt że parkowanie na parkingach innych niż oznakowane jako płatne lub poza wyznaczoną strefą płatnego parkowania jest z mocy prawa bezpłatne.
§ 2. 
Rada Gminy Popielów rozpatruje negatywnie pkt 2 petycji nr 10/2019: „o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski mojej petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski” i nie udziela poparcia petycji stanowiącej załącznik do złożonej petycji nr 10/2019.
§ 3. 
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Popielów do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XVI-117-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-12-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 10-2019.pdf (329,60KB)