Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI/113/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku

Uchwała Nr XVI/113/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom  z terenu Gminy Popielów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Popielów.
2. Środki związane z realizacją porozumienia zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Popielów w wysokości 200 zł miesięcznie na każde dziecko z terenu Gminy Popielów objęte opieką.
§ 2. 
Upoważnia się Wójta Gminy Popielów do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XVI-113-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku.pdf (249,89KB)