Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Popielów na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XVI/112/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Popielów na rok szkolny 2019/2020


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Ustala się średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje w Gminie Popielów na rok szkolny 2019/2020, w następującej wysokości:
1) olej napędowy - 5,17 zł,
2) gaz - 2,41 zł,
3) benzyna - 5,09 zł.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XVI-112-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Popielów na rok szkolny 2019-2020.pdf (202,38KB)