Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów za lata 2017-2018

Uchwała Nr XVI/108/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów za lata 2017 - 2018


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Przyjmuje się Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów za lata 2017-2018, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XVI-108-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów za lata 2017-2019.pdf (7,56MB)