Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV/100/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Uchwała Nr XV/100/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego


Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 
Postanawia się wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego o znaku IN.I.743.93.2019.AB z dnia 30 października 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XIII/78/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice.
§ 2. 
1. Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się Wójta Gminy Popielów.
2. Wójt Gminy może ustanawiać pełnomocników.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XV-100-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Opolskiego.pdf (273,24KB)