Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Uchwała Nr XV/95/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów


Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Zmienia się wykaz przedsięwzięć stanowiacy załacznik nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i po wprowadzonych zmianach wykaz przedsięwzięć ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powiarza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy
 
Joanna Widacha-Cichoń
 

PDFUchwała Nr XV-95-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,75MB)