Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 października 2019 roku w sprawie poparcia uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie stanowiska dot. planowanego przebiegu nowej obwodnicy

Uchwała Nr XIV/86/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie poparcia uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie stanowiska dot. planowanego przebiegu nowej obwodnicy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Wyraża się poparcie dla uchwały nr VII/69/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stanowiska dot. planowanego przebiegu nowej obwodnicy stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Popielów.
§ 3. 
Niniejszą uchwałę przekazuje się:
1) Sejmikowi Województwa Opolskiego,
2) Radzie Powiatu Brzeskiego,
3) Radzie Gminy Lubsza,
4) GDDKiA Oddział w Opolu.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XIV-86-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-10-2019 w sprawie poparcia uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie stanowiska dot. planowanego przebiegu nowej obwodnicy.pdf