Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.206.2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 21.01.2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z/s w Popielowie

ZARZĄDZENIE NR OR.005.206.2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 21.01.2020 r.

w sprawie odwołania Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z/s w Popielowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz  art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Odwołuję Pana Piotra Szafrańskiego ze stanowiska Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z/s w Popielowie na własną prośbę z dniem 31 stycznia 2020 r.

§ 2

Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy na mocy porozumienia stron.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-206-2020 z dnia 21-01-2020 w sprawie odwołania Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.pdf (246,89KB)