Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Siołkowicach

Uchwała Nr XI/65/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Siołkowicach


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Udziela się dotacji celowej w wysokości 15 500,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych) z budżetu gminy na rok 2019 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Siołkowicach na zapewnienie wkładu własnego związanego z wymianą zużytego sprzętu ratowniczego poprzez zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych (agregat zasilający, nożyce, rozpieracz).
§ 2. 
Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków dotacji określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Popielów a Ochotniczą Strażą Pożarną w Starych Siołkowicach.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XI-65-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Siołkowicach.pdf