Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej budynkiem i budowlami stacji bazowej telefonii komórkowej

Uchwała Nr X/60/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej budynkiem i budowlami stacji bazowej telefonii komórkowej SB 5890 Popielów przeznaczonej do wykorzystania na cele związane z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej telefonii komórkowej na okres oznaczony 10 lat


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej budynkiem i budowlami stacji bazowej telefonii komórkowej (SB 5890 Popielów) tj. części działki nr 1139 km. 7 obręb Stare Siołkowice o powierzchni 0,0180 ha zapisanej w księdze wieczystej OP1B/00017459/6 zaznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały i przeznaczonej do wykorzystania na cele związane z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej telefonii komórkowej.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr X-60-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy części nieruchomości - stacji bazowej telefonii komórkowej.pdf (776,46KB)