Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr X/58/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Uchwała Nr X/58/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 63 ust. 3 Statutu Gminy uchwalonego Uchwałą Nr III/22/2003 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 23, poz. 566 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową w składzie:
1) Nina Szpajcher;
2) Marzena Semeniuk;
3) Sandra Miś-Węgrzyn.
2. Komisja Statutowa spośród członków wyłania Przewodniczącego, któremu powierza się organizację i kierowanie jej pracami.
§ 2. 
Zadaniem doraźnej Komisji Statutowej jest:
1) analiza obowiązującego Statutu Gminy, wraz ze zmianami, pod kątem zgodności z obowiązującym prawem oraz stanem faktycznym;
2) opracowanie projektu nowego Statutu Gminy Popielów.
§ 3. 
Komisja Statutowa zakończy działalność z chwilą przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr X-58-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.pdf (238,25KB)