Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr X/55/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

Uchwała Nr X/55/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Powołuje się zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 w następującym składzie:
1. Halina Jagieła,
2. Nina Szpajcher,
3. Elwira Niedzwiedz.
§ 2. 
Zespół wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz Zastępcę na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Przewodniczącą Rady Gminy Popielów.
§ 3. 
Zadaniem zespołu będzie przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy Popielów opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia wymogów określonych w ustawie.
§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy.
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr X-55-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.pdf (237,81KB)