Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr X/53/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Uchwała Nr X/53/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy
za 2018 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Popielów po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2018 rok;
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Popielów za 2018 rok;
3) opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2018 rok;
4) informacją o stanie mienia Gminy Popielów;
5) stanowiskiem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Popielów;
6) opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Popielów o udzielenie Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popielów za 2018 rok;
uchwala, co następuje:
§ 1. 
Udziela się Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popielów za 2018 rok.
§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr X-53-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.pdf