Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie za 2018 rok

Uchwała Nr VIII/41/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie za 2018 rok


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr VIII-41-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finans. Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji za 2018 rok.pdf