Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2018 rok

Uchwała Nr VIII/38/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2018 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354, poz. 2529; z 2019 r. poz. 271) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2018 rok, przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr VIII-38-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2018 rok.pdf