Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VI/32/2019 Rada Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przekazania petycji nr 1/2019 do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr VI/32/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie przekazania petycji nr 1/2019 do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji


Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 100, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Przekazuje petycję nr 1/2019 mieszkańców miejscowości Stobrawa w sprawie połączeń autobusowych do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji - Marszałka Województwa Opolskiego.
§ 2. 
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Popielów do przekazania petycji i zawiadomienia podmiotów wnoszących petycję o jej przekazaniu.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr VI-32-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przekazania petycji nr 1-2019 do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf (186,50KB)