Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobku

Uchwała Nr VI/29/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Popielów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, poz. 650, poz. 1544, poz. 1629) uchwala się, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Miasta Opole dzieciom z terenu Gminy Popielów.
2. Środki związane z realizacją porozumienia zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Popielów w wysokości 200 zł miesięcznie na każde dziecko z terenu Gminy Popielów objęte opieką.
§ 2. 
Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Joanna Widacha-Cichoń
 

PDFUchwała Nr VI-29-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie finansowania w 2019 r. opieki żłobkowej.pdf (232,92KB)