Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/118/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31.07.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.13.2019.TJ

ZARZĄDZENIE NR 0050/118/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 31.07.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.16.2019.TJ na zadanie pn. "Budowa, przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Popielów".

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.13.2019.TJ na zadanie pn. "Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2019/2020" powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Przewodniczący   - Monika Kopka-Jędrychowska  - Sekretarz Gminy
2. Sekretarz              - Tomasz Jonek                         - inspektor ds. budownictwa
3. Członek                - Mateusz Macioszek                 - inspektor ds. budownictwa
4. Członek                - Aleksandra Regimowicz          - inspektor ds. oświaty

§ 2

Komisja przetargowa działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050/365/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 03.03.2017 r. w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-118-2019 z dnia 31-07-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej - Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2019-2020.pdf (275,36KB)